Lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình

Năm 2018, toàn lực lượng Công an nhân dân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân. Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục trong Công an nhân dân suốt 70 năm qua.
Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, lực lượng Công an nhân dân nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang; nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

CSGT giúp dân dựng nhà.

Học viên Công an có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ nhân dân trong những lần thực tế tại cơ sở.

Cán bộ chiến sĩ Công an tăng cường cơ sở, giúp nhân dân làm đường giao thông.

Vận chuyển hàng cứu trợ đến đồng bào lũ lụt.

Lính trẻ về bản làng xa xôi.

Tuyên truyền Luật Giao thông đến với các em học sinh.

 

Chiến sĩ CSCĐ thường xuyên tập luyện, sẵn sàng chiến đấu trên thao trường nắng gió.

Loading...